اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

اختصاصی اعضای محترم انجمن علمی بازاریابی و انجمن مدیریت اجرایی ایران.

در این سمینار حضور دانشجویان رشته های مرتبط (مدیریت بازرگانی، MBA، مدیریت کسب و کار، بازاریابی) با ارائه کارت دانشجویی آزاد است.

ثبت نام ضروری است. لطفا برای ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88624095

021-88068473