اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

بسمه تعالی

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

بدینوسیله درگذشت استاد منصور مجدم را که ازاساتيد برجسته دوره‌های مدیریت اجرایی از ابتدای شکل‌گیری رشته مدیریت اجرایی در ایران بودند را به خانواده ايشان، جامعه مدیران و دانش آموختگان مدیریت تسلیت می‌گوييم.

خداوند متعال ایشان را قرین رحمتش قراردهد.

مراسم يادبود ايشان به اطلاع خواهد رسید.

photo 2019 01 05 20 57 26