اخبار انجمن مدیریت اجرایی ایران

برگزاری گردهمایی رایگان آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری

  • آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری
  • فرازی بر تشریح مدل جایزه ملی تعالی نگهداری
  • پرسش و پاسخ

مکان: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران زمان: ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ جهت رزورو با شماره‌های ۸۸۰۹۱۸۶۵ و ۸۸۰۹۲۸۸۴ تماس حاصل فرمایید.