پایگاه دانش انجمن مدیریت اجرایی ایران

براساس یک تقسیم بندی ، سیر تحولات جوامع بشری از اقتصاد  مبتنی بر کشاورزی تا انقلاب اطلاعاتی فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما در یکی از دو دهد اخیر، به اذعان دانشمندان، اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها به نسبت میزان اهتمام آنها به دانش وابسته است. این مساله بسیاری از سازمانهای پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده، آن را به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند.

افزايش و فشردگی رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را مجبور کرده تا با بکارگیری روش ها و استفاده از فناوری های نوین، از یک سو به افزایش کیفیت و کمیت محصولات و از سوی دیگر به کاهش قیمت و زمان عرضه آنها بپردازند.

طی سالیان اخیر سازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر و باقی ماندن در دنیای کسب و کار، به اجرای پروژه ها و سیستم های مختلفی از جمله ERP   ، TQM ،6SIGMA ،BPR ،CRM و ... روی آورده اند. در سالهای اخیر، ERP به عنوان یکی از سیستم هایی که می تواند سودهای بالقوه ای برای سازمان ها ایجاد کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه خریداری و استفاده استراتژیک از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری راه حلی است که پژوهشگران و صاحب نظران فناوری اطلاعات برای پایداری در اقتصاد دیجیتالی به سازمان ها پیشنهاد می کنند.

سازمان ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و برای این منظور لازم می دانند نسبت به بازمهندسی فرایندهای کسب و کار خود اقدام نمایند. استفاده از مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار راهی برای بازمهندسی اثربخش فرایندهاست.