پایگاه دانش انجمن مدیریت اجرایی ایران

ایجاد شرکتهای تعاونی برای تولیدکنندگان فرش دستبافت گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در صنعت فرش و حل مشکلات قالیبافان است. در این تحقیق تهدیدها و فرصتهای تعاونی های فرش اصفهان اولویت بندی شده اند. این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها برای آزمون فرضیات از نوع توصیفی و پیمایشی است. بعد از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن، یافته های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد.

 

از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب می گردد، مواد زائد جامد است. امروزه با پیشرفت علوم، تکنولوژی تولید و مدیریت مواد زائد جامد نیز بسیار دگرگون شده است. رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد، وجود نگرانیهای خاص در خصوص کاهش منابع خدادادی و آلوده شدن منابع طبیعی موجود،کارشناسان را بر آن داشته که در چند دهه اخیر موضوع بازیافت مواد زائد جامد را در صدر برنامه های دفع زباله قرار دهند. 

 

در اين مقاله به نقش رهبري سازمان در ايجاد سازمان هاي يادگيرنده و دانش بنياد از طريق توانمندسازي و توسعه پايدار منابع انساني، با استفاده از مفاهيم مديريت دانش پرداخت مي شود. امروزه سرعت تغيير در خدمات و كالاها و همچنين جهاني شدن اقتصاد تاثير خود را به گونه اي در تمامي بنگاه هاي اقتصادي نمايان كرده كه رفتار و فرهنگ مردم و كاركنان سازمان ها تحت تأثير اين تغييرات قرارگرفته است. رشد اطلاعات و دانش بسيار سريع و نمايي شده كه در نتيجه ديدگاهي براي توسعه فرآيندها بر پايه توسعه مديريت دانش سازماني در ارتباط با فرآيندهاي شغلي بروزكرده است. در اين ديدگاه، بخش عظيمي از تغيير فرآيندهاي شغلي ازطريق تغييرات توانمندي هاي ايجاد و مديريت دانش فرآيندهاي كاري و محيط آن پديد آمده است. 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.