انجمن مدیریت اجرایی ایران

سایر انجمن‌های ‌علمی

ادرس سایت

ایمیل

شماره تماس

نام رئیس

 

نام انجمن

ردیف

www.iams.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

89781794

خداداحسینی سید حمید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن علوم مديريت ايران

1 

iranmanagement.org

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88824886

قاسمی مجید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مديريت ايران

2 

www.issm.ir

 

 

-

88334036

رحمان سرشت حسین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مديريت راهبردي ايران

3 

www.iiie.ir

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

81032317

فتح ا مهدی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مهندسي صنايع ايران

4 

www.csi.org.ir

 

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

66021150

حبيبي جعفر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن كامپيوتر ايران

5 

www.ils.ir

 

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

46075813

تیموری ابراهیم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن لجستيك ايران

6 

www.iranrd.net

 

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88557681

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران

7 

www.irma.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88369741

معینی علی رضا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن نگهداري و تعميرات ايران

8 

www.isi.org.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88861421

نقیب‌زادۀ مشایخ ابراهیم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن انفورماتیک ایران

9 

www.istd.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

81 03 22 28

خراسانی اباصلت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

10     

isssi.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8815100-0511

اكبرزاده توتونچي محمدرضا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن سيستمهاي هوشمند ايران

11     

www.ipma.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88229370

زرگرپور حمید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مديريت پروژه ايران

12     

www.iramot.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88615889

منطقی منوچهر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مديريت فناوري ايران

13     

www.sive.org

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

23961509

جلال زاده علی اکبر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مهندسي ارزش ايران

14     

asdi.irost.org

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

22050324

توفیقی جعفر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جمعيت توسعه علمي ايران

15     

nimec.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88604346

مرعشی سید جعفر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

16     

iictf.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88511721

طلایی محمدرضا

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مجمع تشکل های فناوری ارتباطات و اطلاعات

17     

daneshbonyan.co

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

86020845

کلاهی افشین

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مجمع تشکل های دانش بنیان

18     

tlfi.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88524635

پل مه مسعود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

گروه فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

19     

iranqms.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88712182

انتصاریان فرزین

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن مدیریت کیفیت ایران

20     

HRMsocirty.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88807908

همایونفر مسعود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

21     

iran-gma.com

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88515526

سرایداریان مجید

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن مدیریت سبز ایران

22     

amsiran.com

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88825385

خلیلی عراقی محسن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن مدیران صنایع

23     

iccair.com

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88373088

انصاری محمدرضا

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

24     

apir.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

44009809

خدائی مصطفی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

25     

uise.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

88511721

طلایی محمدرضا

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان نرم افزار ایران

26     

www.emsairan.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8707874

 

مصباحي (نماینده انجمن)

وزارت کشور

انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران

27