انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن مدیریت اجرایی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸ در محل دفتر  انجمن با حضور اعضای هیات مدیره، اعضای پیوسته انجمن و نماینده کمیسیون انجمن های علمی ایران برگزار گردید.

 

?مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

 

?1.  تغییر نام انجمن به «انجمن مدیریت کسب و کار ایران»

?2.  تبصره 2 ماده 12 اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت:

«حداکثر دو نفر اعضای مشمول تبصره 1، در صورت کسب حداقل سه چهارم آرای حاضران در مجمع عمومی می توانند برای دوره های دیگر به عضویت هیات مدیره در آیند.»

?انشالله با یاری و همکاری اعضای محترم انجمن در پیشبرد اهداف مدیریتی و و برنامه های سال ۱۳۹۸ اقدامات بایسته صورت گیرد.

 

حمل و نقل نفت کش های فراوری های نفتی همواره به عنوان شاخص بسیار مهم مورد توجه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران قرار گرفته است. در عصری که به آن عصر انفجار اطلاعات اطلاق می گردد فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری کارآمد برای متخصصین گوناگون موجب تسهیل و تسریع ارائه خدمات را فراهم خواهد نموده است.