انجمن مدیریت اجرایی ایران

پایگاه دانش بر حسب موضوع

امكان سنجي پياده سازي و اجراي سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان (شاهد تجربي: شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقة ساري) مطلب ویژه

سعید امامی فروردين 28 1395 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان، بسته های نرم افزاری گسترده ای هستند که برای پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخشهای مختلف سازمان مانند، تولید، مالی و منابع انسانی به وجودآمده اند. در واقع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک بسته نرم افزاری و سخت افزاری است که به سازمان توانایی می دهد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند.

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي امكان سنجي پياده سازي و اجراي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)  در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقة ساري است.  جامعة آماري اين پژوهش را 185 نفر از كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقة ساري تشكيل مي دهند كه از ميان آنها 128 نفر براي نمونه انتخاب شدند . براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و تجزيه و تحليل داده ها به وسيلة نرم افزارهاي اس.پي.اس.اس و ليزرل انجام گرفته است. نتايج حاصل از مدل معادلات ساختاري نشان داد، مدل پژوهش داراي برازشي مناسب است و كليت آن مورد تأييد و جزء شاخص انگيزش بقية متغيرها، تبيين كننده  ERP بوده اند. همچنين ساير يافته ها حاكي از آن بوده كه جز متغيرهاي سرمايه گذاري، مهارتها و فرايندها، ساير متغيرها در شرايط نامناسبي قرار دارند.

خواندن 651 دفعه آخرین ویرایش در فروردين 28 1395

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.