انجمن مدیریت اجرایی ایران

مالی

آنچه در این بخش می‌خوانیم گزارشی فشرده از جلسه‌ای است که با موضوع بانک‌داری در مسئله هدفمندی یارانه‌ها با حضور تعدادی از اعضای قدیمی خانه مدیران برگزار شد و از آقای دکتر ادیب دعوت شده بود تا تحلیل خود را درباره آینده اقتصادی کشور و وضعیت مالی بانک‌ها به اطلاع حاضران برساند.