انجمن مدیریت اجرایی ایران

سابقه تدریس رشته مدیریت اجرایی در جهان
×

هشدار

Error loading component: com_users, Component not found.

 ادامـــــه تحصیل در MBA 

برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای MBA باید از ایران خارج شوید و در یکی از دانشگاههای معتبر آمریکایی، کانادایی، استرالیا و هند به تحصیل بپردازید.